За себе си

 • За себе си – начало

  Среща с хората, които избират себе си и живеят своя живот. Техните мисли и представи, претворени в послания към другите.…

 • „За себе си“, епизод 4 – Марин Трошанов

  Днешният свят през очите на един писател, който прекарва работното си време сред най-новите технологии, а свободното посвещава на учениците из цяла България – да им…

 • Епизод 3 – Инес Субашка

  „Научи се да се вслушваш в тялото си. Само тогава можеш да реализираш безграничния си потенциал! От опита си с хората, виждам как когато започнат да се хранят пълно…

 • Eпизод 2 – Георги Христов

  Спри и виж! И всичко се нарежда от само себе си… „Ако нещо не застрашава пряко живота ти, то не е толкова страшно, колкото изглежда!.. Спри и виж! Не тичай, н…

 • Eпизод 1 – Кирил Коларов

  Всеки миг е нов шанс да започнем да правим добро за себе си… „Силната жена има нужда да се почувства слаба до силен мъж. Силният мъж, колкото и да е силен …

За гостите

За себе си – начало

Среща с хората, които избират себе си и живеят своя живот. Техните мисли и представи, претворени в послания към другите.

„За себе си“, епизод 4 – Марин Трошанов

Днешният свят през очите на един писател, който прекарва работното си време сред най-новите технологии, а свободното посвещава на учениците из цяла България – да им разкаже, да ги вдъхнови и да ги насочи как да поемат сами по своя път.

Епизод 3 – Инес Субашка

„Научи се да се вслушваш в тялото си. Само тогава можеш да реализираш безграничния си потенциал! От опита си с хората, виждам как когато започнат да се хранят пълноценно и да включват храните, които досега са си забранявали, изведнъж спират с изблиците на глад. Емоционалното хранене е само симптом, че[…]

Eпизод 2 – Георги Христов

Спри и виж! И всичко се нарежда от само себе си… „Ако нещо не застрашава пряко живота ти, то не е толкова страшно, колкото изглежда!.. Спри и виж! Не тичай, не бягай за следващото нещо…Животът ни пази, закриля, вдъхновява, води, дава всичко! Няма нужда от драпане!“

За четене

Бягате най-бързо от себе си…

„Бягате най-бързо от себе си… Хващате се за някаква чужда представа, цел или комплекс и отлитате толкова бързо, че истинските ви чувства остават леки като перца да се спускат в нищото – там, където отдавна не ви е имало и никога няма да бъдете.  Аз съм вашият идеал – това,[…]

В При­ро­да­та ня­ма ни­що слу­чай­но, ни­що про­и­з­вол­но

Жи­ва­та При­ро­да в сво­я­та це­ло­куп­ност е про­я­ва на ра­зум­ни си­ли, на ра­зум­ни съ­щес­т­ва от раз­ни гра­да­ции, ко­и­то жи­ве­ят в пъл­на хар­мо­ния, об­ще­ние и еди­не­ние. Всич­ки те имат ед­на вис­ша цел, ко­я­то на­ри­ча­ме Бог, си­реч без­г­ра­нич­но­то, без­на­чал­но­то, в ко­е­то всич­ко съ­щес­т­ву­ва, дви­жи се и се раз­ви­ва. Обик­но­ве­ни­те хо­ра, ко­и­то виж­дат ед­но[…]

Притихване по родопски

   В Родопите и като свирят, и като пеят го правят като един. Множеството с лекота се слива в единност. Има нещо спряло на това място. Портал, в който времето, такова, каквото го познаваме, спира и се пренасяш в свят на познанието. За света, за природата, за себе си… Нереално[…]