За себе си

Искай повече въздух за себе си…

  •  
  •  

Изхвърли неудобните дрехи. И обувките, носени с мъка.

Задължителен дрескод, етикет за приличност – всичко вече ненужно е никому.

Раздели се с онези познанства, след които се чувстваш изстискан.

И любови обвити в заблуда, и илюзии свършващи в нищото.

Няма място за старите начини. За задачи, нерадващи никого.

Дай свобода на живота си.

Всеки бърза задъхан в мечтите си. От безсмислие няма време за нищо.

Давай повече само на себе си.

Всяко ръбче ще бъде загладено – във живота, в душата ти – с времето.

Искай повече слънце за себе си. Нека вятърът носи промяната.

Удряй само земята с краката си.

Граби щедро благата в природата. С радост всички за теб са създадени.

Открадни си дузина усмивки. Взимай всяка добра дума по пътя си.

Искай повече въздух за себе си. Разчисти си пространство за дишане.

Не прави неудобно в удобно, за да търсиш в мъчението смисъла.

Всички драми са вече изказани. Не остана и място за криене.

Сам животът ти го показва. Щастието стига само до смелите.

 

Автор: „За себе си“