За себе си

Category Archive: За четене

Бягате най-бързо от себе си…

„Бягате най-бързо от себе си… Хващате се за някаква чужда представа, цел или комплекс и отлитате толкова бързо, че истинските ви чувства остават леки като перца да се спускат в нищото – там, където отдавна не ви е имало и никога няма да бъдете.  Аз съм вашият идеал – това,[…]

В При­ро­да­та ня­ма ни­що слу­чай­но, ни­що про­и­з­вол­но

Жи­ва­та При­ро­да в сво­я­та це­ло­куп­ност е про­я­ва на ра­зум­ни си­ли, на ра­зум­ни съ­щес­т­ва от раз­ни гра­да­ции, ко­и­то жи­ве­ят в пъл­на хар­мо­ния, об­ще­ние и еди­не­ние. Всич­ки те имат ед­на вис­ша цел, ко­я­то на­ри­ча­ме Бог, си­реч без­г­ра­нич­но­то, без­на­чал­но­то, в ко­е­то всич­ко съ­щес­т­ву­ва, дви­жи се и се раз­ви­ва. Обик­но­ве­ни­те хо­ра, ко­и­то виж­дат ед­но[…]

Притихване по родопски

   В Родопите и като свирят, и като пеят го правят като един. Множеството с лекота се слива в единност. Има нещо спряло на това място. Портал, в който времето, такова, каквото го познаваме, спира и се пренасяш в свят на познанието. За света, за природата, за себе си… Нереално[…]

Цяла вечност имам – колкото да се науча да летя и да обичам себе си

“Вие винаги бъркате видимия свят с невидимия”, казало водното конче. “Смесвате ги, опитвате се да им смените местата. Чувствате, преживявате, влюбвате се, мразите и си мислите, че всичко това се случва в материалния свят. Не. Само чрез силна емоция можеш да се докоснеш до това горе. Само така имаш връзка[…]

За да летиш бързо като мисълта, докъдето и да било, трябва да започнеш със съзнанието, че вече си пристигнал…

„Запомни, колкото по-високо лети чайката, толкова по-надалеч вижда… Онези чайки, сред които си роден, си стоят на земята, бият се и се карат помежду си. Те са на хиляди километри далеч от небето — а ти искаш да им го покажеш от мястото, където си стоят! Джон, те не виждат[…]

Как би изразил себе си?

Представете си света като оранжерия за човеци, като лаборатория за извличане на чувства и емоции, като инкубатор за таланти. Да изразиш себе си е единственият смисъл на човешкото съществуване. Проявление на по-висша същност в материално тяло. Какво бихте правили, ако не съществуваха пари, ако не знаехте значението на думата „работа“,[…]

Всички ние сме на Пътя – а Пътят води винаги нагоре, с множество места за почивка

Идеалът на художника или на скулптора, който той се старае да въплъти в камъка или върху платното, изглежда съвсем истински за него. Същото важи и за героите в ума на писателя или драматурга, които той се стреми да изрази, така че другите да могат да ги възприемат… О, приятели, за[…]

Малкият принц

Казват, че трябва да прочетеш „Малкият принц“ поне още веднъж през живота си. С нов поглед, с по-мъдра въздишка след края. Да прочетеш отново, да помислиш, да преосмислиш… На тази плоскост, в това измерение, на тази планета, всичко се случва така. С преживяване. И ако можехте да върнете времето назад[…]

Доломити

Ден: юлски, оранжево предупреждаващ за горещина и дъхащ на узряло лято. Местоположение: изгубен в красота с неясни географски координати. Дрескод: не се изисква суета, но нека да се връзва с кецове. Прическа: чорлава, ако не те уплаши, ще те усмихне. Грим: слънчева пудра за блясък и синьо небе за пъстри[…]

Лодкарят Зоран

“Не искам да ми дават причастия. Аз на тях трябва да им давам. Дето съм цял ден тук в тая вода. Водата има памет. Водата лекува. Човек каквато вода има в тялото си, такова му е и здравето. Затова Свети Наум ей тук ги е водил всички, първо да се[…]